Χρειάζεστε Μπαταρία? ✆ 210-2477197

Φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου

Φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου

Γρήγορα και με μεγάλη ένταση ρεύματος. Δηλαδή με το 1/5 ως και 1/10 της χωρητικότητας του συσσωρευτή και για 2 – 7 ώρες ανάλογα με το αρχικό ρεύμα του. Η φόρτιση αυτή δεν ενδείκνυται γιατί το ρεύμα που δέχεται δεν το συγκρατεί τόσο καλά όσο στην αργή φόρτιση. Δεν πρέπει το ρεύμα φόρτισης να υπερβεί το 1/5 της χωρητικότητας του συσσωρευτή γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αργά και με χαμηλό ρεύμα. Δηλαδή με το 1/20 της χωρητικότητας του συσσωρευτή και για 12 ώρες τουλάχιστον ανάλογα με το αρχικό ρεύμα της.